Soldatenkäfer Cantharis rustica
Home Insekten Käfer

Länge: 11 bis 15 mm - Mai bis Juli

Wikipedia-Beschreibung

Familie Weichkäfer (Cantharidae)

Fotos: Michael H. Lemmer