Ameisen-Sackkäfer Clytra laeviuscula
Home Insekten Käfer

Länge: 8 bis 12 mm - Mai bis August

Wikipedia-Beschreibung

Familie Blattkäfer (Chrysomelidae) - Unterfamilie Clytrinae - Gattung Ameisen-Sackkäfer (Clytra)

Fotos: Michael H. Lemmer